Τετάρτη, 9 Αυγούστου 2017

ΝΕΑ ΑΓΓΕΛΙΑ

ΦΕΚ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ - ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ - ΦΕΚ Γ 772/2017
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
Με προεδρικό διάταγμα της 26ης Ιουλίου 2017, που
εκδόθηκε στην Αθήνα μετά από πρόταση του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
σύμφωνα με:

ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΜΙΣΘΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ


Αθήνα, 8-8-2017
Αριθμ. Πρωτ.:293
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –
ΨΗΦΙΣΗ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΜΜΙΣΘΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΑ

Τρίτη, 8 Αυγούστου 2017

«ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΑΡΘΡΑ»

ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΕΣ-ΒΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Έτος Έκδοσης: 2017            Σελίδες: 1128.
Εκδότης: Π. Ν. Σάκκουλας

Πέμπτη, 3 Αυγούστου 2017

Παράδοση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, σχεδίων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Παράδοση στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Σταύρο Κοντονή σχεδίων Ποινικού Κώδικα και Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕνΔΕ 3-8-2017 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ

 

 

 

“ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΝΕΑ” ΤΕΥΧΟΣ 138, ΑΠΡΙΛΙΟΣ – ΜΑΪΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΕΝΩΣH

Τρίτη, 1 Αυγούστου 2017

Ν. 4483/2017 Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δ.Ε.Υ.Α. κτλ

Τροποποίηση ν. 3852/2010 Νέα Αρχιτεκτονική της ΑυτοΔιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης

Αναστολή εργασιών όλων των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Κω.

2. 1-8-2017 

 ΦΕΚ B 2682/2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 56660
Παράταση αναστολής εργασιών όλων των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Κω.
 

Ν. 4484/2017: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις δι- ατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/881 και άλλες δι- ατάξεις.


Τροποποίηση Κώδικα Φ.Π.Α. ν. 2859/2000

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 748/2017)

3 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (ΦΕΚ Γ 749/2017 )

ΦΕΚ Γ 749/2017 

1 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ,
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Δεν είναι κόμμα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων

Του Χρήστου Τζανερρίκου, Αρειοπαγίτη, 

μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Δευτέρα, 31 Ιουλίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 31-7-2017

OΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ 
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
                 
                                                 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
                                                                           31/7/2017
                                                             

 

Απάντηση στον Υπουργό Δικαιοσύνης

Συνέντευξη κ. Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, μέλος ΔΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ

Στην εφημερίδα "Παρασκήνιο" στις 29-7-2017

Η τέως Πρόεδρος  της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και επί πολλά έτη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής Εφέτης Μαργαρίτα Στενιώτη δηλώνει «φαινομενική» η κρίση στις σχέσεις εκτελεστικής και δικαστικής εξουσίαςχάθηκε το μέτρο, επικράτησε η υπερβολή,επιβάλλεται αυτοσυγκράτηση, αλληλοσεβασμός και αυτοπεριορισμόςΑτυχής αλλά κυρίως επικίνδυνη η σύγκριση με την Τουρκία και την ΠολωνίαΗ δικαστική εξουσία δεν έχει ανάγκη από αυτόκλητους προστάτες.

Πέμπτη, 27 Ιουλίου 2017

ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ
                                                    
                                                                       Αθήνα, 27-7-2017
Μαργαρίτα Στενιώτη, Εφέτης, μέλος Δ.Σ. Ε.Δ.Ε.
Κωνσταντίνος Βουλγαρίδης, Πρόεδρος Πρωτοδικών, μέλος Δ.Σ. Ε.Δ.Ε.

ΔΕΕ (προτ ΓενΕισ): απορρίψη προσφυγών Σλοβακίας και Ουγγαρίας κατά του προσωρινού μηχανισμού υποχρεωτικής μετεγκατάστασης αιτούντων άσυλο
Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα στις συνεκδικαζόμενες υποθέσεις
C-643/15 και C-647/15 Σλοβακία και Ουγγαρία κατά Συμβουλίου

Ο γενικός εισαγγελέας Bot προτείνει στο Δικαστήριο να απορρίψει τις προσφυγές της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας κατά του προσωρινού μηχανισμού υποχρεωτικής
Ο μηχανισμός αυτός συμβάλλει, κατά τρόπο αποτελεσματικό και σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας, στην αντιμετώπιση από την Ελλάδα και την Ιταλία των συνεπειών της
μεταναστευτικής κρίσης του 2015

ΔΕΕ: άσυλο - αρμοδιότητα εξέτασης
Απόφαση στην υπόθεση C-670/16 Tsegezab Mengesteab κατά Bundesrepublik Deutschland

Ο αιτών άσυλο μπορεί να επικαλείται δικαστικώς το γεγονός ότι το εμπλεκόμενο κράτος μέλος κατέστη υπεύθυνο για την εξέταση της αιτήσεώς του λόγω λήξεως της προθεσμίας τριών μηνών την οποία έχει το κράτος μέλος αυτό για να ζητήσει από

ΔΕΕ: ΔΟΥΒΛΙΝΟ ΙΙΙ

Αποφάσεις στις υποθέσεις C-490/16 A.S. κατά Republika Slovenija
και C-646/16 Khadija Jafari και Zainab Jafari

Η Κροατία είναι υπεύθυνη για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας των προσώπων που διέβησαν τα σύνορά της μαζικά κατά τη μεταναστευτική κρίση των

Τετάρτη, 26 Ιουλίου 2017

ΔΕΕ (γνμ): Συμφωνία ΕΕ - Καναδά για διαβίβαση δεδομένων που προέρχονται από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών
Το Δικαστήριο γνωμοδοτεί ότι η συμφωνία, μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Καναδά, σχετικά με τη διαβίβαση δεδομένων που προέρχονται από τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών, δεν μπορεί να συναφθεί υπό την
παρούσα μορφή της

ΕνΔΕ: ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΠΟΛΩΝΙΑΣ

 

Αθήνα, 26-7-2017
Αριθμός  Πρωτ.: 281


για τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη της Πολωνίας

Τρίτη, 25 Ιουλίου 2017

Ένωση Διοικητικών Δικαστών: Αυτοσυγκράτηση για την προστασία του κράτους δικαίου

Η Ένωση Διοικητικών Δικαστών καταδικάζει απερίφραστα τις αντιθεσμικές και επικίνδυνες επιθέσεις σε βάρος της Ελληνικής Δικαιοσύνης και των λειτουργών της.

Δευτέρα, 24 Ιουλίου 2017

ΕΣΔΙ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ

  ΓΙΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ 

«Οι Ειρηνοδίκες ως λειτουργοί της δικαιοσύνης»

Ανακοίνωση OΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

OΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ


  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
                                                                                               24/7/2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ κ. Χρήστου Τζανερίκου, κ. Χαράλαμπου Μαυρίδη κτλ, μελών της ΕνΔΕ (23-7-2017)

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
       
                                                                      Χρήστου Τζανερρίκου, Αρεοπαγίτη
                                                               Χαράλαμπου Μαυρίδη, Εφέτη
                                                               Ευάγγελου Κασαλιά, Εισαγγελέα Εφετών
                                                               Χρήστου Παπαδήμα, Πρωτοδίκη
                                                               Σταματίας Γκαρά - Δημουλέα, Ειρηνοδίκη

                                                                                                     Αθήνα 23-7-2017

Πρόεδρος ΣτΕ: Η δικαιοσύνη σέβεται την εκτελεστική εξουσία, απαιτεί όμως και τον ανάλογο σεβασμό του δικού της θεσμικού ρόλου.

Ο φετινός εορτασμός της 43ης επετείου από την πτώση της Δικτατορίας και την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Χώρα μας σκιάζεται δυστυχώς από τις συνεχιζόμενες, άνευ προηγουμένου, επιθέσεις  κατά της Δικαιοσύνης και των λειτουργών της.
Από της θέσεως ταύτης ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, αρχαιότερος Δικαστής της Χώρας και Πρόεδρος του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου, εκπροσωπώντας το σύνολο της ελληνικής Δικαιοσύνης καταδικάζω με τον πλέον κατηγορηματικό  τρόπο τις παντελώς αδικαιολόγητες αυτές επιθέσεις από όπου και αν προέρχονται, επιθέσεις, οι οποίες στρέφονται ευθέως κατά του Κράτους Δικαίου, θεμελιώδης πυλώνας του οποίου είναι η ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, στη μείωση του κύρους της οποίας προδήλως αποβλέπουν.

Κυριακή, 23 Ιουλίου 2017

Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΠΡΟΣΠΆΘΕΙΑ ΠΛΉΡΟΥΣ ΥΠΟΤΑΓΉΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΎΝΗΣ ΚΑΙ Η ΑΛΛΑΓΉΜΕΘΌΔΩΝ
Αθήνα, 23-7-2017
Αριθμός Πρωτ.: 279
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

η συστηματική προσπάθεια πλήρους υποταγής της Δικαιοσύνης

και η αλλαγή μεθόδων

ΟΙ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΨΙΜΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΝΗΜΗ ΓΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΛΗΤΤΟΥΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ


Μαργαρίτας Στενιώτη, Εφέτη, μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ
Κωνσταντίνου Βουλγαρίδη, Προέδρου Πρωτοδικών, μέλους του ΔΣ της ΕΔΕ
                                                                           Αθήνα, 22-7-2017

Σάββατο, 22 Ιουλίου 2017

ν. 4481/2017 Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματι- κής ιδιοκτησίας
NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4481/2017
Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματι-
κής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμ-
μικές χρήσεις μουσικών έργων και άλλα θέματα
αρμοδιότητας Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλη-
τισμού.

ΑΠΟΝΟΜΗ ΧΑΡΙΤΟΣ (ΦΕΚ Γ 701/2017)

ΦΕΚ Γ 701/2017


2 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΦΕΚ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΚΡΙΤΩΝ (ΦΕΚ Γ 699/2017 )

ΦΕΚ Γ 699/2017 

3 ΥΠΟΥΡΓΕIΟ
ΔIΚΑIΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017

Δήλωση των ΠΑΡΙΣΙΩΝ για την Δικαιοσύνη που ανθίσταται

Δήλωση των ΠΑΡΙΣΙΩΝ για την Δικαιοσύνη που ανθίσταται 

Τα μέλη του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Δικαστικών Συμβουλίων (ENCJ) που συνήλθαν στο Παρίσι μεταξύ 7ης και 9ης Ιουνίου 2017 με την παρούσα δηλώνουν ότι:

ΕΔΔΑ: SHULI vs Ελλάδας (Application no. 71891/10) : άσκηση ενδίκου μέσου

Η υπόθεση αφορά στην προσφυγή ενός Αλβανού υπηκόου, o οποίος το 2007 καταδικάστηκε σε κάθειρξη 22 ετών από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων του Ναυπλίου για διάφορα εγκλήματα, μεταξύ των οποίων απαγωγή και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης.

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

«ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ ΣΤΟΝ ΚΥΒΕΡΝΟΧΩΡΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»
12ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ένωσης Αστικολόγων Αποζημίωση στη σύμβαση και στην αδικοπραξία:


 


ΔΕΕ Ο γερμανικός νόμος για τη συμμετοχή των εργαζομένων συμβιβάζεται με το δίκαιο της ΕΕ
Ο αποκλεισμός των υπαλλήλων ενός ομίλου που απασχολείται εκτός Γερμανίας από το

ΔΕΕ: πρόσβαση στα υπομνήματα των κρατών μελών που βρίσκονται στην κατοχή της επιτροπής

Τρίτη, 18 Ιουλίου 2017

ΕνΔΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 (ΧΡΗΣΗ 2015)
 


       
Αθήνα, 18-7-2017
                                                                                                            Αριθμός  Πρωτ.: 267


Σχετικά με την πρόσφατη ανακοίνωση-γνωστοποίηση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές