ΑΓΓΕΛΙΕΣ

Σκοπός της σελίδας είναι η ανάρτηση αγγελιών συναδέλφων με αντικείμενο συναφές με την εργασία μας (πχ αμοιβαίες μεταθέσεις, αναζήτηση οικίας στον τόπο μετάθεσης από συνάδελφο που φεύγει κτλ).


αποστολή αγγελιών και απαντήσεων στη διεύθυνση dikastis.gr@gmail.com με την ένδειξη "ΑΓΓΕΛΙΑ" 
Οι απαντήσεις παρακαλείται να έχουν και τον κωδικό της αγγελίας


ΟΙ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ 1 ΜΗΝΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ (μετά απαιτείται αποστολή νέου Mail)

Ανάρτηση αγγελιών και στο http://dikastis.forumgreek.com/f11-forum


1. 20-7-2017

Πρωτοδίκης Νάξου επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με Πρωτοδίκη σε όλα τα Πρωτοδικεία πλην νήσων, Πελοποννήσου και Στερεάς Ελλάδας.
[20170720_1] 


 
2. 20-7-2017

Ειρηνοδίκης Έδεσσας επιθυμεί αμοιβαία μετάθεση με Ειρηνοδίκη Αθηνών.
 
[20170720_2]